Skip to content
Kezdőlap » Blog » Activity based workplaces

Activity based workplaces

Hatékonyságnövelés munkakörnyezeti megoldásokkal – Activity Based Workplaces (ABW) -Tevékenység alapú munkavégzés- Valóban ez a jövő? Merre tart a munka világa? Hogy alakulnak át a munkahelyek a jövőbeli igényekhez igazodva? Jógyakorlatok, ahol a vállalati kultúra, a munkakörnyezet, a munka jellege és az emberi szükségletek összecsiszolódnak.  

Jacob Morgan az ismert vállalati jövőkutató a The future of work című könyvében bemutatott gondolatai alapján a munka világának jövője a következőek szerint alakul:

Milyen munkatérre lesz ehhez a szemlélethez szüksége a vállalatoknak? Milyen irányba kell, hogy haladjanak a munkakörnyezeti fejlesztések?

Andrew Harper, a Brisbane’s Cornerstone Properties alapítója szerint:

Nemcsak a kreatív iparágaknál, hanem lassan minden vállalatnál – ahol a produktivitás növelés, az innováció a túlélés eszközei lehetnek a jelenlegi kiélezett piaci versenyben – az ABW, mint viselkedésforma, mint kultúra szükségszerűen el fog terjedni a közeljövőben. Ehhez azonban a bérlők a sablonos irodaház megoldások helyett, új igényekkel fognak fellépni. Kreatív tér és belső dizájnbeli átalakítások fognak megvalósulni, megteremtve így a jövő vonzó, változatos, funkcionális irodatereit.

Én személy szerint már annak is örülök, hogy az aktív munkahelyek megteremtik a lehetőséget a fizikai egészségünk megtartására. Az ülő munkavégzés akár napi 4 órára is lecsökkenhet!! Emellett az emberi pszichés szükségletekre épülő (autonómia, elmélyült munkavégzés lehetősége, kreatív munka) megoldások hozzásegítik a dolgozókat a saját jóllétük, és azon keresztül a vállalati jóllét kialakulásához is.

Neudoerfler tervezte irodatér

De mi is pontosan az ABW? Honnan jön és merre tart? Mit tanulhatunk belőle?

A trend Ausztráliából indult, ami arra irányult, hogy a sablonos munkahelyeket radikálisan megváltoztassák, és a rugalmas munkavégzés mellett megteremtsék a lehetőséget a hatékonyabb munkahelyi együttműködésre, a közösségi munkavégzésre (community working, coworking workplaces). A technológiai fejlődés teremtette meg a lehetőséget arra, hogy egyre kevesebb munkaállomást kelljen fenntartania a cégeknek (persze ebben azért tegyük hozzá, volt némi bújtatott költségcsökkentés is), rugalmas munkát ígért a dolgozóknak, és a munkahelyet közösségi térré formálta át. Mindeközben figyelt arra is, hogy a privát teret is megteremtse az elmélyült munkához. Az új munkatér komfortossá, vonzóvá tette a munkahelyet, és nem utolsó sorban növelte a munkavállalói kötődést is.

Főként az innovatív, startup, szellemi munkát végző vállalatoknál terjedt el az irányzat. Bár természetesen előfordultak olyan esetek is, amikor csak a hely és pénzspórolás ötletét vették át az egész koncepcióból, gátolva ezzel az eredeti célt, újabb megoldandó pszichés problémákat generálva.

Ahol komplexen kezelték az ABW-t a munkahelyi terek átalakultak. Nem voltak fix munkaállomások, a teret mindenki a napi munkájához igazítva, a feladatok jellegének megfelelően tudta használni (nem feltétlen volt irodatér csökkenés). Ezeken a munkahelyeken átalakult a munkahelyi rutin, az íróasztalnál való 8 órás ülés aktív, különböző színtereken megvalósuló, hol egyéni, hol csoportos, páros stb. munkává változott. Közösségi térként, az együttműködés helyszíneként alkalmazták az irodakialakítás azon koncepcióját, ahol a kreatív csapatmunka állt a középpontban, míg az egyéni elmélyült munka megtörténhetett akár home office-ban is.

Így jól látható, hogy az ABW nem kifejezetten a fizikai munkakörnyezet fejlesztését jelenti, sokkal inkább vállalati kultúra, stratégia, ahol a munkavégzés hatékonyságát még a munkakörnyezet kialakításával is támogatják.

Airbnb dublini irodája

A mobilitás és az emberi viselkedés térbeli támogatása

Azt tudjuk, érezzük, hogy a napi 8 órás ülő munkavégzés természetellenes, ártalmas az egészségre. Az aktív munkahelyeken az ülő munka idejét le lehet csökkenteni. Itt a munkakörnyezeti átalakítás és az emberi igények találkoznak, amelyre a technológia ad lehetőséget.

De hol lehet megteremteni? Minden munkahely átalakítható?

Kultúra: támogató, együttműködő, bizalmi alapú vállalatok, ahol fontos a nyitottság, rugalmasság, dolgozói autonómia, kreativitás, innováció, egészség, komfort, hatékonyság, azaz az emberi szükségletek biztosítása.

Emberi oldal: a munkavállók együtt szocializálódnak a kultúrával. Információra, folyamatos változásra, felkészítésre, tanulás-fejlődés igényére van szüksége, ahhoz hogy ebben a munkakörnyezetben hatékonyan tudjanak működni. Ismerniük kell az ok-okozati összefüggéseket, a munkafeladatok pszichés és fizikai igényeit is. És nem utolsó sorban rugalmas munkakörnyezetben magát kiismerő, csapatokat jól mozgató, működtető, jó szociális képességű, támogató vezetőkre van szükség.

Technológia: az IT fejlesztések a munkavégzés technikai feltételét adják meg. Képessé teszi a munkavállalókat arra, hogy bárhonnan felcsatlakozva könnyen elérhessék a munkadokumentumjaikat, megfelelő platformok állnak a rendelkezésükre, azonnali visszacsatolást tesz lehetővé, és minden tartalom, segédanyag illetve munkatárs is elérhető, megkereshető. A munkaállomások, terek ergonómiailag is jól megkonstruáltak.

EFG irodatér tervezete funkciók szerint

Maga az ABW, véleményem szerint egy nagyon jó kezdeményezés. Ha a megfelelő vállalati kultúrára építjük, a teret a vállalat fő tevékenységeihez mérten alakítjuk át, a környezet támogatja a munkavégzést, a funkciót, otthonosságot, aktív megoldásokat biztosít. Megtöri a munkahelyek monotonitását, önállóságot ad, az önállósággal pedig élni tudnak, közösségi teret biztosít és támogatja a csapatmunkát, de lehetőséget teremt az elmélyült munkára is, akkor….

…..jó érzés az ilyen típusú munkahelyen dolgozni!

Lehetséges ez? Igen! (lásd lent a videókat) DE sok munkát, alapos átgondolást és jó vállalaton belüli és külső szakértői teammunkát igényel. És még nem beszéltünk a munkaszervezésről! Na de erről majd később ejtünk szót!

Példák, jógyakorlatok bemutatása a videókban:

Martela House:

Maquerie Bank:

MSD Ausztrália:

Lego London: Financial Times riport

MÉG TÖBB KÉP…..

Selgas Cano, Madrid

Focal Upright

Források:

http://www.futurespace.com.au/thinking/activity-based-work-one-size-does-not-fit-all/

http://www.workclimate.com/how-ict-will-change-next-generation-working-life/

http://www.theurbandeveloper.com/beyond-activity-based-working-graham-lauren/