Adatkezelés

Adatkezelés

Jelen adatkezelési nyilatkozat kiterjed mind az asztali, mind a mobiltelefonos nézetekben
betöltött összes oldaltartalomra.
A www.workforhumans.com üzemeltetése ezúton tájékoztatja a látogatóit az oldal adatkezelési
módszereiről, melyet a látogató az oldal böngészésével és jelen rész megértésével, illetve a
Cookie figyelmeztetésnél az “Elfogadom” gomb megnyomásával elfogad.

1.) Regisztráció

A www.workforhumans.com (tulajdonos: Work for Humans Kft.) oldalon nincs lehetőség
regisztrációhoz kötött bejelentkezésre, tartalomkezelésre, így nem tárolunk a felhasználókhoz
köthető egyedi adatokat. Az oldalon nem üzemel semmilyen olyan tartalmi elem, mely
regisztrációhoz kötött, vagy a látogató egyedi adatainak megadására hívná fel a figyelmet vagy
lehetővé tenné azt.

2.) Üzenet küldése az oldalról

A www.workforhumans.com -on lehetőség van a látogatóknak közvetlenül üzenetet küldeni.
Ennek a felületnek a célja, hogy a látogató gyorsabban tudjon az üzemeltetővel kommunikálni. A
látogatók által beküldött adatokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek nem adjuk tovább. A
beküldéskor megadható adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám és az egyedi tartalom (üzenet).
 

3. ) A kezelt adatok köre

A Felhasználó választása szerint személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet a
weboldalhoz és böngészhet rajta, azonban a böngészéshez és a hírlevél feliratkozáshoz el kell
fogadnia az adatvédelmi szabályzatot.
A Felhasználó döntése alapján az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
kezelheti az alábbi adatokat: Hírlevelek és direkt marketing üzenetek küldése.
A Felhasználóknak és az Érintetteknek lehetőségük van a weboldal felületén hírlevélre, direkt
marketing levelekre feliratkozni. A Felhasználó és Érintett a feliratkozással hozzájárul az általa
megadott e-mail címre való hírlevél és direkt marketing üzenetek küldéséhez.
A Felhasználó és/vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelő
felé intézett ilyen irányú kéréssel, vagy a hírlevélben, direkt marketing üzenetben található
Leiratkozás szóra kattintva.
Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig
kezeli. Adattovábbítás: Adatkezelő dirket marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén
személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.
 

A FELHASZNÁLÓK JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve arról, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévő adatkezelés során kérésére másolatot kaphat
a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A személyes
adatok kezelésével összefüggésben őt megillető jogokat a Felhasználó a jelen Adatkezelési
Szabályzat első bekezdésében feltüntetett elérhetőségek valamelyikére megküldött értesítés
útján gyakorolhatja.
Az Adatkezelő felhasználói kérelem esetén a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül
tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésről, a Felhasználó által a
regisztráció során megadott e-mail címén, kivéve, ha Felhasználó kérelmében ettől eltérő
tájékoztatási utat jelöl meg.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést a Felhasználó kérelme nyomán, úgy a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A kérelmet Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben az Adatkezelő ésszerű összegű
díjat számíthat fel vagy a kérelem alapján történő intézkedést megtagadhatja.

3.) Cookie kezelés

A cookie-k olyan kisméretű adatcsomagok, melyet az oldal betöltésekor az oldal a böngészőnek
megküld, melyet letárolva segíti az oldal hatékonyabb működését, megjegyzi a látogató
böngészési szokásait, adatokat gyűjt a böngészésről. Egyes cookie-k (sütik) szükségesek az oldal
alapműködéséhez, mások az adatgyűjtést szolgálják.
Ezek az adatgyűjtések kiterjedhetnek a következőkre: honnan látogatják oldalainkat, milyen
időpontokban, milyen tartalmakat látogatnak, mely elemekre hányszor kattintanak, Google
Analytics statisztika gyűjtése, Google Adsense hirdetési felület használata, szerződött felek által
elhelyezett reklámanyagok használata. A cookie-k tárolásának ideje változó. Egyes cookie-k a
böngészési munkamenet végével lejárnak. A cookie-ra figyelmeztető sávon elhelyezett
“Elfogadom” gombbal tudomásul veszi és beleegyez a fent leírtakba.

4.) Külső tartalom, url

A www.workforhumans.com a távoli tartalmakért nem tud felelősséget vállalni, viszont törekszik
arra, hogy ilyen elemekre mutató hivatkozásokat (banner, url, stb.) ne közöljön az oldalon. Ez
ügyben bármilyen észrevételt szívesen fogadunk!

6.) Statisztika

 
A www.workforhumans.com a Google Inc. („Google”) Google Analytics statisztikákat feldolgozó és
gyűjtő oldal segítségével is méri a látogatottságot, böngészési szokásokat. Az oldal nem ad át
harmadik félnek semmilyen egyedi adatot, melyet űrlap kitöltésével vagy közösségi média
használatával ad meg a látogató.

Kapcsolatfelvétel

Oldal tulajdonos: Work for Humans Kft. contact@workforhumans.com
Oldal technikai munkák: contact@workforhumans.com

7.) Szerverüzemeltető, és adatfeldolgozó

Websupport Magyarország Kft
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 381419