Miért?

  • tudatosan, tanulva és folyamatos fejlődéssel, emberséges hozzáállással, együttműködve, felelősen „Okosabban Gyorsabban Jobban” lehet haladni, mint azok hiányában a hátráltató problémák sorát kezelgetve
  • a vállalatoknál jelenlevő emberi faktorból adódó problémák többségét kezelni lehet az alapvető fizikális, pszichés, szociális szükségletek biztosításával, fenntartásával
  • a vállalati teljesítmény egyenes arányban áll a munkavállalói jólléttel
  • a munka/feladatok emberi oldalának felderítése és megtervezése abban segít, hogy a munkavállalói potenciált a teremtésre, fejlődésre, és az értelmes munka elvégzésére lehessen felhasználni
  • a siker, a jóhírnév a vállalati jóllétben is mérhető.

 

A jövő munkahelyei pedig azok lesznek az előrejelzések szerint, amelyek a technológia és az emberi potenciál fejlesztését összefüggéseiben, kiegyensúlyozottan kezelik.

 

Egy út van hát: a rázósabb, az energiaigényes…megismerni az emberi működést, az ember és a munka kapcsolatát, a humán szükségleteknek megfelelően tervezni és szervezni a munkát, az emberi teljesítőképesség fejlesztési lehetőségeit kutatni….

 

….erős, energikus, rugalmas vállalatok, emberi munkahelyek megteremtésén dolgozni.

 

Hogyan?

  • Egészséges fizikai munkakörnyezet kialakításával, a munkavállalók fizikai egészségének optimalizálásával
  • Vállalati pszichés jóllét, valamint az egyéni pszichés egészség fejlesztésével
  • Értékalapú együttműködő szervezet, valamint a benne rejlő kapcsolati háló hatékony működtetésével

 

Kiknek?

        …tudatos vezetőknek, az emberi potenciál fejlesztésén dolgozó szakembereknek, akik érzik, értik, tudják, hogy a vállalat jövője a benne dolgozók jóllététől függ.