Skip to content
adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési nyilatkozat kiterjed mind az asztali, mind a mobiltelefonos nézetekben betöltött összes oldaltartalomra.

A www.workforhumans.com üzemeltetése ezúton tájékoztatja a látogatóit az oldal adatkezelési módszereiről, melyet a látogató az oldal böngészésével és jelen rész megértésével, illetve a Cookie figyelmeztetésnél az “Elfogadom” gomb megnyomásával elfogad.

1.) Regisztráció

A www.workforhumans.com (tulajdonos: Work for Humans Kft.) oldalon nincs lehetőség. regisztrációhoz kötött bejelentkezésre, tartalomkezelésre, így nem tárolunk a felhasználókhoz köthető egyedi adatokat. Az oldalon nem üzemel semmilyen olyan tartalmi elem, mely regisztrációhoz kötött, vagy a látogató egyedi adatainak megadására hívná fel a figyelmet vagy lehetővé tenné azt.

2.) Üzenet küldése az oldalról

A www.workforhumans.com -on lehetőség van a látogatóknak közvetlenül üzenetet küldeni. Ennek a felületnek a célja, hogy a látogató gyorsabban tudjon az üzemeltetővel kommunikálni. A látogatók által beküldött adatokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek nem adjuk tovább. A beküldéskor megadható adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám és az egyedi tartalom (üzenet).

3.) A kezelt adatok köre

A Felhasználó választása szerint személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet a weboldalhoz és böngészhet rajta, azonban a böngészéshez és a hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. A Felhasználó döntése alapján az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: Hírlevelek és direkt marketing üzenetek küldése.

A Felhasználóknak és az Érintetteknek lehetőségük van a weboldal felületén hírlevélre, direkt marketing levelekre feliratkozni. A Felhasználó és Érintett a feliratkozással hozzájárul az általa megadott e-mail címre való hírlevél és direkt marketing üzenetek küldéséhez.

A Felhasználó és/vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelő felé intézett ilyen irányú kéréssel, vagy a hírlevélben, direkt marketing üzenetben található Leiratkozás szóra kattintva.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Adattovábbítás: Adatkezelő dirket marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

A felhasználók jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévő adatkezelés során kérésére másolatot kaphat a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őt megillető jogokat a Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett elérhetőségek valamelyikére megküldött értesítés útján gyakorolhatja.

Az Adatkezelő felhasználói kérelem esetén a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésről, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címén, kivéve, ha Felhasználó kérelmében ettől eltérő tájékoztatási utat jelöl meg.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést a Felhasználó kérelme nyomán, úgy a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kérelmet Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy a kérelem alapján történő intézkedést megtagadhatja.

A cookie-k olyan kisméretű adatcsomagok, melyet az oldal betöltésekor az oldal a böngészőnek megküld, melyet letárolva segíti az oldal hatékonyabb működését, megjegyzi a látogató böngészési szokásait, adatokat gyűjt a böngészésről. Egyes cookie-k (sütik) szükségesek az oldal alapműködéséhez, mások az adatgyűjtést szolgálják.

Ezek az adatgyűjtések kiterjedhetnek a következőkre: honnan látogatják oldalainkat, milyen időpontokban, milyen tartalmakat látogatnak, mely elemekre hányszor kattintanak, Google Analytics statisztika gyűjtése, Google Adsense hirdetési felület használata, szerződött felek által elhelyezett reklámanyagok használata. A cookie-k tárolásának ideje változó. Egyes cookie-k a böngészési munkamenet végével lejárnak. A cookie-ra figyelmeztető sávon elhelyezett “Elfogadom” gombbal tudomásul veszi és beleegyez a fent leírtakba.

5.) Külső tartalom, url

A www.workforhumans.com a távoli tartalmakért nem tud felelősséget vállalni, viszont törekszik arra, hogy ilyen elemekre mutató hivatkozásokat (banner, url, stb.) ne közöljön az oldalon. Ez ügyben bármilyen észrevételt szívesen fogadunk!

6.) Statisztika

A www.workforhumans.com a Google Inc. („Google”) Google Analytics statisztikákat feldolgozó és gyűjtő oldal segítségével is méri a látogatottságot, böngészési szokásokat. Az oldal nem ad át harmadik félnek semmilyen egyedi adatot, melyet űrlap kitöltésével vagy közösségi média. használatával ad meg a látogató.

Kapcsolatfelvétel

Oldal tulajdonos: Work for Humans Kft. contact@workforhumans.com

Oldal technikai munkák: contact@workforhumans.com

7.) Szerverüzemeltető, és adatfeldolgozó

Websupport Magyarország Kft
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 381419